جلسه هماهنگی برگزاری کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری در ایران پسا تحریم در شهر کوالالامپور برگزار شد.
2016-06-22
جلسه هماهنگی برگزاری کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری در ایران پسا تحریم در شهر کوالالامپور برگزار شد.

 پیرو هماهنگی های بعمل آمده، جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر داتو غزالی، رییس مشترک کنفرانس و عضو هیأت علمی وابسته دانشکده کارآفرینی و سرکار خانم پریسا محمدی، مسئول هماهنگی کنفرانس در مالزی و جمعی از دست اندرکاران حوزه سیاستگذاری و اجرایی برگزاری این کنفرانس در محل سازمان توسعه سرمایه گذاری مالزی برگزار شد. در این جلسه کلیه جزئیات مربوط به موارد اجرایی روز کنفرانس، امکانات محل برگزاری، هماهنگی های مربوط به میهمانان و شرکت کنندگان، مهمانان کلیدی و ... بررسی و نهایی شد.